Załadunek...

West coast poplock z Ronnie Hudson grał w filmie Szef

TOP 20 Popularnych piosenek od filmów, gdzie ta muzyka z filmu jest zgrana

West coast poplock liryka

Now wait a minute
California knows how to party
California knows how to party
In the city of L.A.
In the city of good old Watts.
In the city, city of Compton
They Poplock
WOOOO

Poplocking in Rolls-Royce,
Pełna liryka