Załadunek...

Space oddity z David Bowie grał w filmie Paradise Recovered

Space oddity liryka

Ground Control to Major Tom
Ground Control to Major Tom
Take your protein pills and put your helmet on

Ground Control to Major Tom (10, 9, 8, 7, 6)
Commencing countdown, engines on (5, 4, 3, 2)
Check
Pełna liryka