Załadunek...

Rigoletto... la donna e mobile z Studio Musicians grał w filmie Stretch