Załadunek...

Mr. splitfoot z Paris Motel grał w filmie Zywe trupy

Mr. splitfoot liryka

In a blackest dark of the darkest night
Underneath the glow of a candle light
In the heat and the heart and the dark and sound and the sound and the sound of the aching hours
And the sweat
Pełna liryka